Dzień: 14 marca 2013

Czego nie robić z informacjami znalezionymi w sieci?

  Poprzednio sporządziłem listę dotyczącą tego, w jaki sposób postępować z informacjami znalezionymi w sieci. Poniżej zamieszczam (niekompletny oczywiście) spis niewłaściwych zwyczajów przejawianych przez niektórych pacjentów: Nie wykorzystuj całego spotkania z lekarzem do przedstawiania informacji znalezionych w internecie. Nie jesteś na sympozjum naukowym – znalazłeś się tutaj w zupełnie innym