10 rzeczy o których powinieneś poinformować swojego chirurga przed operacją

Przed pobytem w szpitalu niezwykle ważne jest uzyskanie informacji dotyczących przebieg leczenia. Często zapominamy jednak o przekazaniu wiadomości związanych z naszym własnym stanem zdrowia. Poniżej zamieszczono 10 rzeczy o których powinieneś poinformować lekarza przed operacją.

  • Zażywane leki – podając listę zażywanych leków na ogół pamiętamy o antybiotykach i lekach „na receptę”. Bardzo często zapominamy jednak o innych zażywanych przez nas specyfikach mogących wchodzić np. w interakcje ze środkami znieczulającymi.
  • Palenie papierosów – pacjenci powinni zawiadomić lekarza jeżeli są (lub byli) palaczami. Palenie papierosów może przyczynić się do wolniejszego wychodzenia z choroby i leczenia ran.
  • Spożywanie alkoholu – osoby uzależnione od alkoholu powinny poinformować o tym fakcie lekarza prowadzącego. Wiedząc o uzależnieniu lekarz może przepisać osobie chorej tabletki lub środki łagodzące odstawienie. Alkoholicy mogą także mieć problemy z kontrolowaniem swojego bólu ponieważ będąc pod wpływem substancji odurzających nie odczuwają go tak silnie, jak inni. Wynika stąd większe zapotrzebowanie na środki łagodzące doznania bólowe.
  • Wcześniejsze poważniejsze choroby i operacje – lekarze prowadzący zwykle mają dostęp do historii choroby swoich pacjentów. Nigdy jednak nie zawadzi poinformowanie lekarza o wcześniejszych poważniejszych schorzeniach i operacjach. Zasada ta dotyczy zwłaszcza wcześniej operowanych fragmentów ciała, których będzie dotyczył nowy zabieg.
  • Nadużywanie narkotyków – zażywanie substancji psychoaktywnych może zmienić efektywność terapii. Pamiętajmy o tym, że lekarz nie pełni roli prokuratora i nie będzie dociekał, w jakich warunkach spożywaliśmy zakazane substancje. Natomiast informacja dotycząca zażywanych środków może okazać się przydatna w toku terapii.
  • Alergie – niezwykle istotnym jest, by poinformować lekarza prowadzącego o alergiach. W niektórych przypadkach szpital będzie musiał zmodyfikować podawane dania, zmienić dawkę leków, czy przekształcić najbliższe otoczenie (np. usunąć z niego kwiaty).
  • Wcześniejsze powikłania pooperacyjne – personel medyczny powinien być świadomy występowania wcześniejszych powikłań pooperacyjnych, by uchronić swoich pacjentów przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości.
  • Zachorowanie przed rozpoczęciem operacji – lekarz może podjąć decyzję o zmianie terminu operacji, jeżeli pacjent zachoruje na kilka dni przed jej terminem. Gorączka może być oznaką infekcji, której być może należałoby przyjrzeć się nieco bliżej.
  • Inne choroby przewlekłe – osoba chora na cukrzycę powinna poinformować lekarza przed operacją o swojej przypadłości. Jeżeli tego nie zrobi, nie wszystkie procedury szpitalne mogą zostać zachowane.
  • Kwestie religijne – niektóre religie zakazują transfuzji krwi (np. rastafarianie) i innych procedur medycznych. Pacjent powinien poruszyć problem swoich wierzeń, jeżeli stoją one w sprzeczności z praktyką medyczną.

 

ambirix